Příští zápas

Pompey-Villa

Pompey-Villa

Min.zápas

Doncaster-Villa

Doncaster-Villa

Hráči

Nigel Reo-Coker

Nigel Reo-Coker

Chat

Ze Světa

Náštěvnost

Birmingham

O Birminghamu existují písemné dokumenty už z období před 1 000 lety. Za tu dobu vyrostl z anglosaské zemědělské vesnice do velkého průmyslového a obchodního centra.

Okolí Birminghamu bylo osídleno v době vlády Římanů, kteří zde postavili tvrz a vedlo sem několik vojenských cest. Ve středověku zde existovala anglosaská vesnice. Poprvé byla písemně zaznamenána v pozemkové knize Domesday Book roku 1086, jako malá vesnička oceněná na 20 šilinků.

Ve 12. století bylo městu uděleno právo pořádat trh. Pro svou vhodnou polohu pro obchod se stal Birmingham brzy rušným obchodním městem.

Dostupnost zásob železné rudy a uhlí byla v 16. století základem pro vznik výroby železa v Birminghamu. V 17. století se město stalo známé výrobou malých zbraní. Městské dílny například zásobovaly zbraněmi Cromwelovo vojsko. Tato výroba se koncentrovala v oblasti zvané zbrojní čtvrť (Gun Quarter).

V průběhu Průmyslové revoluce vyrostl Birmingham ve významné průmyslové centrum. Na rozdíl od mnoha jiných anglických měst jako například Manchesteru, byla průmyslová výroba v Birminghamu soustředěna spíše v mnoha malých dílnách než ve velkých továrnách.

Od roku 1760 se ve městě a jeho okolí (Black Country) začala stavět rozsáhlá síť kanálů pro dopravu surovin a hotových výrobků. Tato soustava byla dokončena ve 20. letech 19. století. Železničním spojením bylo město spojeno s okolím od roku 1837 společností Grand Junction Railway a později London and Birmingham Railway. Obě společnosti otevřely roku 1854 společnou železniční stanici New Street Station. Brzy nato byla otevřena další stanice Snow Hill station společnosti Great Western Railway.

Ve Viktoriánské době počet obyvatel Birminghamu stoupal velmi prudce až na více než půl miliónů a město se stalo druhým největším městem Velké Británie. Z důvodu velkého množství průmyslových odvětví zastoupených ve městě bylo označováno městem tisíce řemesel. Význam Birminghamu vedl k tomu, že mu královna Viktorie udělila roku 1889 statut města. Roku 1900 postavilo město svou vlastní univerzitu University of Birmingham.

Během druhé světové války byl Birgmingham poškozen bombardováním. Následkem toho byla v 50. a 60. letech 20. století provedena rozsáhlá rekonstrukce centra města s vybudováním mnoha betonových kancelářských bloků a podchodů. Město tak dostalo přízvisko betonová džungle.

V posledních letech bylo centrum města významně renovováno a obnoveno. Byla vybudována nová náměstí, obnoveny staré ulice, budovy a odstraněny podchody. Obchodní centrum Bull Ring bylo rovněž rekonstruováno a v současné době se pyšní architektonicky unikátní budovou společnosti Selfridges.

Přeměnu města z původního průmyslového centra na středisko turismu a služeb nejlépe ilustruje to že v roce 1998 bylo hostitelem prvního summitu G8.
Žádné komentáře